μπουκάλι 1,5 λίτρων κλασικό

μπουκάλι 1,5 λίτρων κλασικό