μπουκάλι 1,5 λίτρων με σταφύλι

μπουκάλι 1,5 λίτρων με σταφύλι